Vajalikud dokumendid


Autokaravani rentimiseks on vaja kehtiv juhiluba min. juhistaaziga 3 aastat. Autokaravani võivad juhtida vähemalt 25 aastased isikud, kes omavad B-kategooria juhiluba. Kui rentnikuks on juriidiline isik, sõlmib sõiduki kasutamiseks lepingu juhatuse liige või tema poolt volitatud isik, kes esitab rendifirmale volitusi tõendavad dokumendid (volikiri, garantiikiri, äriregistri B-kaardi koopia).


Broneerimine ja tasumine


Autokaravani reisiperioodi valimisel tuleb tasuda valitud perioodi eest 100% ettemaksena firma Tintorama Grupp OÜ arvele LHV pangas IBAN EE887700771002399718. Tasuda on võimalik ainult ülekandega.


Tagatisraha


Autokaravani rentnik peab maksma lepingu nõuete täitmise tagatisraha 1000 EUR rendiperioodi alguse päevaks, mis lepingu lõpetamisel ning nõuetele vastavuse korral tagastatakse.


Rendiperiood ja läbisõit


Autokaravani rendi minimaalne rendiperiood on 1 nädal. Kui autokaravan tagastatakse rohkem kui 1 tund hiljem eelnevalt kokkulepitud ajast on rendile andjal õigus kinni pidada tagatisraha täies ulatuses. Soovitame aegsasti teavitada võimalikest muudatustest autokaravani tagastamise aja ja/või koha suhtes. Autokaravanil läbisõidupiirangut ei ole.


Rendihinnad


Rendihinnad sisaldavad õlide, hoolduse, kohustusliku liikluskindlustuse ja täiskasko kindlustuse maksumust. Rendihind ei sisalda autokütuse maksumust. Päeva hind kehtib 24-le tunnile alates rendihetkest.


Kindlustused


Autokaravani rendi hind sisaldab avariikindlustust rentija omavastutusega 200 EUR. Rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nii rehvide kui ka velgede osas kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust. Liiklusõnnetuse ja autokaravani ärandamise või varguse korral on rentija kohustatud sellest koheselt teavitama politseid ja rendile andjat (kontaktnumbrid leiate rendilepingult).


Lepingu kehtivus


Iga allakirjutatud leping on siduv – ka juhul, kui Te ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame Teil alati enne lepingu allkirjastamist tingimused täpselt läbi lugeda ning vajadusel täpsustada. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata või lahendatakse kohtus.


Sõitmine Eestist väljapoole


Klient ei tohi renditud autokaravaniga sõita väljapoole Euroopa Liitu.


Auto seisukord


Autokaravan antakse Teile üle tangituna, pestuna ja tehniliselt korras seisus. Autot kätte saades soovitame see hoolikalt üle vaadata ning üles märkida lepingusse kõigi vigastuste (sh kriimustuste), vastasel juhul võite jääda süüdi ka vigastuste eest, mis autol juba enne olemas olid. Rendileandja ei vastuta otseselt või kaudselt kahjude eest, mis võivad tuleneda matkaauto rikkest ning kui seoses eelnevaga reis katkeb või viibib. Kui rike tekib rendiperioodi ajal, võib rentnik nõuda vastavat hinnaalandust, kui rendileandja ei suuda tõestada oma õigsust, et on teinud kõik endast sõltuva sõiduki korrasolekuks.


Kütus


Autokaravan antakse Teile üle täis kütusepaagiga. Autokaravani tagastamisel mitte täis paagiga arvestatakse renditasule juurde 150 EUR leppetrahv. Valesti tangitud kütusest tekitatud kahju korvab Rentnik.


Auto üleandmine ja tagastamine


Rendiperiood algab rendipäeval alates kell 16.00 ning lõppeb rendi lõpp-päeval kell 11.00, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Autokaravan tuleb tagastada siseruumid hoolikalt puhastatuna, WC kassett ja reoveepaak tühjendatuna ning veepaak uuesti täidetuna, nagu oli rendile võtmise hetkel. Matkaperioodi eest tasumisel tuleb tasuda koheselt ka koristusraha 75 EUR, mis sisaldab lõppkoristust ja voodipesude vahetamist. Rendileandjal on õigus nõuda täiendavat koristusraha kui autokaravan ei ole piisavalt hästi koristatud. Siseruumide ja välikoristuse hind on sellisel juhul 75 EUR. Reoveepaakide tühjendamise ning veepaagi täitmine uue veega on hind 25 EUR. Auto tagastamisel teostavad auto ülevaatuse rendileandja ja rentija koos. Vigade puhul, mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks, on rendile andjal õigus kinni pidada tagatisraha osaliselt või täies ulatuses vastavalt vigadele.


Nõuded kolmandatelt isikutelt


Kõik rentniku ja/või autokaravani kasutajate poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad rentniku ja/või auto kasutajate poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi.


Muu


Lisatasu eest on lubatud koerad kuni 10kg. Eelnev kooskõlastus nõutav. Nõude rikkumise korral leppetrahv 100 EUR.


Varustus


Autokaravanile on paigaldatud ärandamisvastased seadmed ja täiendavad turvalukud. Talveperioodil on autokaravan varustatud talverehvidega.